Canasta

Canasta er et af verdens allermest populære kortspil og det kræver både taktik, snedighed og selvfølgelig lidt held at mestre det.

Antal spillere: 2-6. Fungerer bedst, hvis man er 4 – i så fald er det et makkerspil. Er man et andet antal end 4, er det et enkeltmandsspil.
Tid: Op til en time
Kræver 2 spil kort og i alt 4 jokere. Afhængigt af, hvor mange spillere man er, fjerner man én eller flere 2’ere. Antallet af kort skal være deleligt med antallet af spillere.

Kortgivning

Hver spiller får tildelt 11 kort. De resterende kort placeres i en bunke midt på bordet med billedsiden nedad (talonen). Det øverste kort vendes og lægges med billedsiden opad ved siden af talonen. Dette kort er første kort i afkastbunken. I hver runde skal hver spiller lægge et kort i afkastbunken. Det er også muligt at tage kort fra afkastbunken og op på sin hånd.

Kortenes værdi

Tabellen herunder viser kortenes værdier:

KortVærdi
Joker50 point
Es20 point
8’ere til konger10 point
4’ere til 7’ere5 point
Sorte 3’ere5 point
Røde 3’ere100 point
2’ere20 point

Formålet med Canasta

Spillet går ud på, sammen med sin makker, at samle så mange point som muligt. Det gøres ved at samle kombinationer af kort med samme værdi og ved at bygge Canasta’er. En Canasta består af 7 kort af samme værdi.

Definitioner

Der findes en række begreber og definitioner i Canasta. De beskrives i dette afsnit.

2’ere og jokere

2’ere og jokere fungerer som vilde kort, dvs. de kan bruges i kombinationer med andre kort i stedet for manglende kort. Hvis du f.eks. har 3 konger og en joker, kan du betragte dem som 4 konger i stedet.

3’ere

En 3’er er ikke bare en 3’er og der skelnes mellem røde og sorte 3’ere. Hvis du får en rød 3’er, lægger du den, med det samme, ned på bordet foran dig med billedsiden opad og tager et nyt kort fra talonen. Dette giver 100 point, jævnfør tabellen ovenfor. Får et makkerpar alle 4 røde 3’ere, fordobles bonussen (800 point i alt). Men vær forsigtig. Hvis makkerparret ikke senere får åbnet meldingerne, tæller de røde 3’ere negativt. Hvad det præcist betyder, bliver forklaret senere.
De sorte 3’ere har helt andre egenskaber. Når der er lagt en sort 3’er i afkastbunken, kan næste spiller ikke tage afkastbunken op på hånden. Sorte 3’ere fungerer dermed som en form for stopkort.
De sorte 3’ere kan kun indgå i en melding, når en spiller lukker. Denne spiller kan da kombinere tre sorte 3’ere (eller to 3’ere og et vildt kort).

Ægte og uægte Canasta:

En Canasta består af 7 kort med samme værdi, f.eks. syv 6’ere. Nogen af 6’erne kan også erstattes af vilde kort. I så fald kaldes det en uægte Canasta. En uægte Canasta skal dog bestå af flere ægte kort end vilde kort.
Bruges der ikke nogen vilde kort, kaldes det en ægte Canasta og det er den type stik, der giver flest point i hele spillet.

Kombinationer

Det er sjældent, at man kan lægge en hel Canasta ned selv, så ofte bliver man nødt til at lægge en halvfærdig Canasta (en kombination) ned på bordet og så satse på at få hjælp fra sin makker. En kombination skal bestå af mindst tre ens kort. Man kan også inkludere vilde kort – der skal dog altid være flere ægte kort end vilde kort, når man lægger ned. Det vigtigste element i spillet er at lægge kombinationer ned på bordet, bygge videre på dem og få så mange Canasta’er som muligt.
Du må lægge kombinationer ned hver gang det er din tur.

Åbne spillet

Ved starten af en ny runde kan man ikke bare lægge de kombinationer ned, som man vil – man skal først åbne spillet. De kort, som du første gang lægger ned på bordet, skal have en minimumsværdi, afhængig af, hvor mange point dig og din makker har ved rundens start. Minimumsværdierne kan ses i nedenstående tabel:

Point i regnskabetPoint for at åbne
Minuspoint15 point
0-149550 point
1500-299590 point
3000-4995120 point

Når spillet begynder, har alle 0 point, dvs. din makker eller dig skal lægge en kombination ned, der tæller mindst 50 point, jævnfør tabellen, der viser kortenes værdi. F.eks. vil tre konger og en 2’er tælle som en åbning. En åbning må også gerne bestå af flere kombinationer. 50 point er minimumskravet i starten men efterhånden som man får flere point, bliver kravet højere.
Først når én i makkerparret har åbnet spillet, kan man lægge kombinationer ned som man vil. Åbningen gælder kun for det ene makkerpar, ikke for modstanderparret. De skal lave deres egen åbning.

Tage bunken

Hver gang du tager et kort fra talonen, skal du også lægge et kort i afkastbunken. Du kan også vælge at tage hele bunken og benytte nogen af kortene fra den. Bunken kan indeholde mange værdifulde kort, som du kan bruge til at bygge Canasta’er. Du må dog kun tage hele bunken, hvis spilleren før dig lægger et kort i bunken, som du også kan bruge. Først nu må du tage hele bunken.
Der er lidt forskellige regler for, hvornår du må tage bunken, afhængig af, om der er åbnet eller ej.
Inden der er åbnet, gælder to regler for, hvornår du må tage bunken. 1) Du skal, på hånden, have to kort af samme værdi som det øverste kort. 2) Du skal kunne benytte det øverste kort i en kombination, hvilket også betyder, at du skal kunne åbne.
Når der er åbnet, gælder der også to regler for, hvornår du må tage bunken. 1) Du skal, på hånden, have to kort af samme værdi som det øverste kort eller et tilsvarende og en joker. 2) Du må også tage bunken, hvis du kan benytte det øverste kort til en kombination, som du eller din makker har liggende på bordet.
Hvis du tager bunken, må du ikke tage noget kort fra talonen.
Hvis du vil tage bunken, skal du først lægge de kort ned, der beviser, at du opfylder reglerne til at måtte tage bunken. Først derefter må du tage bunken op på hånden og begynde at bruge kortene.

Fryse bunken

Man kan spærre bunken, så ingen spillere kan tage den op. Det kan være en fordel at gøre nogen gange, da der kan ligge mange gode kort i bunken. Det kaldes også at fryse bunken. Spærring af bunken kan ske på to måder:
1) Med en sort 3’er. I så fald gælder spærringen kun for den næste spiller.
2) Med vilde kort eller røde 3’ere. I så fald gælder spærringen ikke kun for den næste spiller.
Når man spærrer bunken, skal kortet lægges nederst i bunken på tværs af de andre kort. Det skal lægge på tværs, så længe spærringen gælder.
Når bunken er spærret, gælder de samme regler, som inden åbningen, For at tage bunken, når den er spærret, skal du derfor have to ægte kort i samme størrelse som det øverste kort.
Hvis det første kort der vendes, ved rundens start, er en rød 3’er eller et vildt kort, er bunken frosset fra start.

Lukning

Nogen gange kan det give mening at prøve at afbryde spillet, f.eks. hvis man har mange flere point end modstanderparret. For at kunne det, skal din makker og dig have mindst 2 Canasta’er. Har I det, må I lukke. Det kan gøres, på begges vegne, hvis du lægger alle dine kort ned i kombinationer og dit sidste kort i bunken. Du er dog ikke tvunget til at lægge et kort i bunken. Når der er lukket, må ingen lægge flere kort ned på bordet.
Sorte 3’ere indgår normalt ikke i kombinationer, så hvis du sidder med to sorte 3’er, kan du ikke lukke. Hvis du har tre eller fire sorte 3’ere må du dog lægge dem ned som en kombination og derefter lukke. Denne regel gælder kun ved lukning.
Når der er lukket, skal der efterfølgende tælles point. Det vender vi tilbage til.

Talonen færdig

Når talonen er tom, er spillet slut – uanset om der er lukket eller ej. Hvis den spiller, der tager det sidste kort ikke kan lukke, skal han/hun lægge et kort ud på bunken og turen går turen videre til næste spiller. Spillet er først slut, når ingen spiller kan eller vil tage bunken. I så fald er der ingen, der får nogen lukke-bonus.

Enkeltmandsspil

Hvis man ikke er 4 spillere, er spillet et enkeltmandsspil og der er derfor et par justeringer til reglerne:
1) Hver spiller skal have 13 kort.
2) Det kræver kun 1 Canasta for at kunne lukke

Spillets gang

Forhånden starter med at tage et kort fra talonen og må derefter lægge eventuelle røde 3’ere og trække erstatningskort fra talonen. Forhånden afslutter sin tur med at lægge et kort i bunken. Sådan fortsætter spillet rundt, indtil en spiller har åbnet (evt. i forbindelse med at tage bunken). Det par, der har åbnet, kan nu begynde at hjælpes om at bygge kombinationer og Canasta’er ved brug af kort fra talonen eller kort de får ved at tage bunken. Modstanderparret kan ikke gøre noget, indtil de også har åbnet.
Du får først point for dine kombinationer når de ligger på bordet. Det er også først når de ligger på bordet, at din makker kan hjælpe dig. Har du f.eks. lagt tre 5’ere på bordet, kan han lægge to 5’ere til, så I kommer tættere på målet om at bygge en Canasta. Spillet fortsætter på denne måde indtil der lukkes. Derefter tælles der point og der fortsættes med endnu en runde.

Pointgivning i Canasta

Normalt er det nødvendigt med mindst 3 runder, før et makkerpar har opnået 5000 point. Efter hver runde tæller man point sammen. Man får point for alle de kort makkerparret har lagt ned på bordet. Derudover kan man få visse bonuspoint:

Bonuspoint
Lukning100 point
Hver rød 3’er100 point
Alle fire røde 3’ere800 point
Ægte Canasta500 point
Uægte Canasta300 point

For alle kort som man har på hånden, når der lukkes, får man minuspoint. En rød 3’er på hånden giver minus 200 point. En rød 3’er på bordet tæller også minus 200, hvis parret ikke har åbnet. Hvis et makkerpar har lagt alle fire røde 3’ere på bordet, men ikke har kunnet åbne, får de minus 1600 point.
Første par, der når 5000 point, har vundet.

God tone i Canasta

Det er ikke tilladt at kigge i bunken for at se hvilke kort, der tidligere er lagt ud.
Man må gerne spørge de andre spillere om, hvor mange kort de har på hånden.
En ægte Canasta samles med et rød kort øverst.
En uægte Canasta samles med et sort kort øverst.
Det er ikke tilladt at tale med sin makker undervejs i spillet. Der er kun enkelte ting, man må spørge sin makker om:
1) Hvor mange kort har du på hånden?
2) Må jeg lukke?

Er reglerne til Canasta lidt for overvældende, så prøv i stedet 500. Det har mange af de samme principper men har lidt simplere relger.

3 thoughts on “Canasta

 1. Allis Dierkes

  Hvis en spiller tager bunken og skal åbne spillet, men det viser sig at det ikke er muligt. Jeg antager at det for det første giver 500 minuspoint, men hvad gør man med kortene i bunken? Beholder kortene på hånden, lægger dem på bordet selv om påkrævede point ikke er opnået, eller lægger bunken tilbage?

  Svar
 2. Børge Knudsen

  Vi spiller med at en canasta i 2ere og jokere tæller 1000p . Er usikker på om det er i overensstemmelse med reglerne. Det sker selvsagt sjældent, da det jo udelukker mange andre muligheder Er den lavet udelukkende af 2ere tæller den 1500p.
  Hvad siger I?
  Vh Børge Knudsen

  Svar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.